Personalen har nu fått se Ljungviksskolan se bilder

Onsdagen den 30 maj fick alla pedagoger som skall börja på Ljungviksskolan till hösten möjlighet att se på själva byggnaden. Jag tror att vi alla var helt eniga om att det kommer att bli alldeles fantastiska lokaler. Vi konstaterade att det ändå är ganska svårt att föreställa sig hur det ser ut när alla möbler och elever och personal befinner sig i skolan. Att vi får en fantastiskt skola är vi dock helt överens om. Bilderna nedan visar idrottshall, forumlokal och labsal.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Annonser

Entreprenöriellt lärande

Ett nationellt uppdrag
Den nya läroplanen för grundskolan, LGR 11, betonar vikten av att stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet samt vilja att pröva egna idéer och lösa problem.
Varför entreprenöriellt lärande
Ett prioriterat område för våra skolor har i flera år varit att arbeta mer ämnesövergripande i längre arbetspass för att skapa helhet och begriplighet.
Vi vill också genom att utgå från elevernas drivkraft, intressen och drömmar skapa en undervisning som är mer verklighetsbaserad och 
                                                          motivationsskapande.

 Lerums skolor startade tidigt
Det är två år sedan de första arbetslagen från Lerums skolor påbörjade sin arbetslagsutbildning i entreprenöriellt lärande. I dagsläget har samtliga arbetslag i kommunens 6-9 skolor genomgått grundutbildningen och arbetslag från F-5 skolorna är mitt upp i sin utbildning.

Vad har hänt
Införandet av ett entreprenöriellt lärande ser lite olika ut på våra skolor. Några arbetslag har arbetat utifrån entreprenöriellt lärande under två år. För att få en kraftfull start bestämde de arbetslagen att minst hälften av elevernas tid i skolan skulle vara arbete i större helheter och i projektform. Till varje projekt finns en projektbeskrivning som beskriver tidsomfattning, syfte, mål och redovisningsform med projektet.
Dessutom görs bedömningsmatriser där det klart och tydligt framgår vilka mål i respektive ämne som omfattas av projektet och hur bedömningen av elevernas arbete går till. I projekten ingår också s k entreprenöriella kompetenser, t ex handlingskraft, ansvarstagande, konsekvensbedömning, medvetenhet om egna talanger etc.
Eleverna upplever en ökad delaktighet och en ökad lust att lära. Andra positiva effekter som framkommer vid utvärderingar är ökad arbetsglädje, eleverna lär känna varandra bättre, mer samarbete, större variation, mer verklighetsbaserat lärande, eleverna blir flexiblare och tryggare och får en ökad förståelse för målen.

Hur går vi vidare

  • Arbetslagen kommer att utbildas vidare och utvecklas ytterligare i entreprenöriellt lärande.
  • Nyckelpersoner utbildas för att vara inspiratörer i arbetslagen.
  • I Gråbo nya skolor ska entreprenöriellt lärande genomsyra undervisningen i enlighet med ”Mål för lärmiljön” antaget av Lerums kommunstyrelse.

Vi rektorer tror på en skola där eleverna möter en undervisning som är verklighetsbaserad och som involverar elevernas intresse och drömmar. En skola där eleverna känner motivation och drivkraft. En skola som föder framtidstro till att förverkliga elevernas drömmar om vidare utbildning och yrkesval!

Hur kommer överlämning av information om elever att gå till?

För att all pedagogisk personal ska ge och få en så god  beskrivning som möjligt av alla elever har vi i samspel med Elevhälsan valt att arbeta utifrån följande process:
Specialpedagogen gör tillsammans med nuvarande arbetslag på varje skola/enhet en kartläggning över alla barn/elever som tillhör arbetslaget.
Denna kartläggning följer en gemensam mall och Nationellaprov-resultat, diagnosmaterial, åtgärdsprogram, EHT anteckningar och annan fakta ligger som grund för dessa samtal.

Efter det börjar överlämningssamtalen. Vid dessa samtal träffas Elevhälsan från varje skola. Elevhälsan består av specielpedagog, kurator, skolsköterska, psykolog och ev elevcoach.
Följande datum träffas teamen:

16 april:          Ljungvik träffar Lekstorp/Östad.
8 maj:             Röselid och Lekstorp/Östad träffas.
14 maj:           Röselid lämnar till Ljungvik.

Den 1 augusti och fram till skolstarten kommer elevhälsan att lämna över all information till pedagogerna i de nya arbetslagen.
Vissa elever och vårdnadshavare kommer nuvarande pedagoger (och om möjligt blivande pedagoger), rektor och elevhälsan att träffa redan under våren.

Studiedag

Studiedag

I måndags träffades alla pedagoger på Lekstorpsskolan, Röselidsskolan och Östad skola på en gemensam studiedag. Med utgångspunkt i  aktuell forskning  gav  föreläsarna Carolin Heyer och Ingeborg Hull exempel på hur lärarna kan arbeta för att göra lärandet mer synligt för eleverna genom formativ bedömning. Dagen innebar föreläsning varvat med aktivt arbete i olika grupper där många goda pedagogiska tankar och idéer utbyttes.

Inspirationsföreläsning Jonas Colting

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING      

Vi har nu det stora nöjet att kunna bjuda in alla föräldrar på Röselid, Lekstorp och Hjällsnässkolan till en inspirationskväll och gratis föreläsning med Jonas Colting, flerfaldig VM-medaljör i triathlon och författare till succéboken ”Den nakna hälsan”.

Måndagen 16 April kl. 18:30-21:00

Hjällsnässkolans matsal

Enhetsrådet på Röselidskolan har arbetat för att skapa en mötesplats på skolan även för föräldrar. Vi har tittat på olika former om hur vi kan hitta något som både kan stärka, inspirera och locka många föräldrar att träffas.

Vi hoppas på stor uppslutning och att det blir en givande kväll för dig, både i din föräldraroll och för dig själv.

Anmälan:

Föranmälan är ett krav och görs till mirja.pahlman@mail.com  

Max 2 föräldrar per familj. Det är först till kvarn som gäller och det är ett begränsat antal platser, vi kommer därför att behöva pricka av alla anmälda på plats.

Vi är mycket glada att kunna erbjuda denna föreläsning gratis då det pris per deltagare vid öppen inbjudan till denna föreläsning har varit 495 kr/person.

Introduktion till föreläsningen;

Under två timmar kommer Jonas att leverera sina bästa tips, skarpaste resonemang och tydligaste argument som kommer att inspirera och motivera dig att göra de förändringar som du kan göra på vägen mot bättre hälsa och mer energi både för ditt barn och dig själv. Kosthållning och våra matvanor kommer att vara i fokus under kvällen.

Jonas föreläsningar brukar varva skratt med eftertanke och humor med allvar. Dessutom sticker Jonas mer än gärna ut hakan och punkterar konventionella åsikter och gamla kunskaper och bjuder in till diskussion.

Jonas Colting har vid sidan av sitt idrottande etablerat sig som en mycket eftersökt föreläsareoch rådgivare med träning, hälsa och mat som sitt specialområde. Han skriver också regelbundet i BT och Runner´s World.

Väl mött!

Enhetsrådet Röselidskolan

(en grupp av föräldrar, lärare, rektor)

Inspirationskväll

I förra veckan hade vi vår första träff med de medarbetare som hittills har anställts till Gråbo nya skolor. Vi hade en trevlig kväll tillsammans och gjorde en övning om hur en skola bör upplevas ur en elevs synvinkel.  Det sprudlade av fantastiska idéer och det är tydligt att det finns en stor samstämmighet bland medarbetarna att skapa skolor som är trygga, inbjudande och strimulerar till att utveckla elevernas förmågor.

 Vi rektorer åkte alla hem med en glädjekänsla och en stark förvissning om att Gråbo nya skolor kommer att bli fantastiska skolor med fantastiska medarbetarna!

Vaktmästarträff

Onsdag den 7 mars träffades rektorer och vaktmästare för att tillsammans samtala om hur vi till hösten i Gråbo nya skolor kan samverka och utnyttja vaktmästarorganisationens kompetenser på bästa sätt.

 
På det här mötet tog vi upp vilka större arbetsområden som ingår idag och hur vi ska tänka nytt. Nästa möte är inbokat den 4 april. Då fördjupar vi vårt samtal och går mer in på vad det kan innebära för hela Gråbo, varje skola och var och en i vardagen.